Overzicht wijzigingen www.raadoverbetuwe.nl en iBabs

Aanpassing Raadoverbetuwe.nl en iBabs

 

Sinds de komst van iBabs kunt u de raadsstukken lezen op uw tablet. Dat betekent dat www.raadoverbetuwe.nl ook wijzigt, waardoor iBabs nu leidend is. Oude documenten staan in het webarchief, op de site staat rechts een knop naar deze locatie.

De wijzigingen zijn deze week doorgevoerd. In onderstaande tabel geven wij u een overzicht van deze aanpassingen.

 

Vergaderplanning

Vanaf huidige raadsperiode

Agenda’s en vergaderstukken

Vanaf huidige raadsperiode

Tot einde vorige raadsperiode

Geluids- en videoverslagen

Vanaf huidige raadsperiode

Tot einde vorige raadsperiode

Raadsinformatie

 • moties

 • amendementen

 • schriftelijke vragen

 • brieven aan de raad

 • besluitenlijsten B&W

Vanaf huidige raadsperiode:

 • in iBabs bij “Overzichten”

Tot einde vorige raadsperiode

Raadsinformatie

 • memo’s

 • informatieve stukken

 • grote projecten

Vanaf huidige raadsperiode:

 • in iBabs bij “Overzichten, onder postlijst raad en overige informatie” (besloten)

Tot het einde vorige raadsperiode

Intranet voor raads- en burgerleden

 • agenda’s besloten vergaderingen

 • geluidsverslagen besloten vergadering

Vanaf huidige raadsperiode:

 • in iBabs als besloten vergadering

 • geluidsverslagen bij de bijbehorende vergadering (besloten)

Intranet voor raads- en burgerleden

 • vertrouwelijke stukken

Vanaf huidige raadsperiode:

 • in iBabs “Overzichten, onder postlijst raad vertrouwelijk” (besloten)

Intranet voor raads- en burgerleden

 • postlijst raad

 • ingekomen mails

 • ingekomen brieven

Vanaf huidige raadsperiode:

 • in iBabs bij “Overzichten, onder postlijst raad en overige informatie” (besloten)

 

Intranet voor raads- en burgerleden

 • trainingen en presentaties

 • werkwijzer 2014-2018

 • fotoarchief

Vanaf huidige raadsperiode:

 • in iBabs bij “Persoonlijke documenten” (besloten)

 

Intranet voor raads- en burgerleden

 • auditcommissie

Vanaf huidige raadsperiode:

 • in iBabs bij agendatype “Presidium” bij bijbehorende vergadering (besloten)

Intranet voor raads- en burgerleden

 • besluitenlijst raadspresidium

Vanaf huidige raadsperiode:

 • in iBabs bij agendatype “auditcommissie” bij bijbehorende vergadering (besloten)

Intranet voor raads- en burgerleden

 • kalender

Vanaf huidige raadsperiode:

 • in iBabs bij “Overzichten, kalender” (besloten)

Intranet voor raads- en burgerleden tot het einde vorige raadsperiode

 

 

Bij de griffie is een webkopie raadpleegbaar waar oude documenten kunnen worden ingezien.

Indien nodig publiceren wij op verzoek een oud document in iBabs (als vertrouwelijk document indien van toepassing).

 

 

Zoeken

Volg ons