Welkom bij Raad Overbetuwe

 

Raadsvergadering 7 april 2020:

In verband met de coronacrisis is besloten dat de raadsvergadering van 7 april 2020 wel gewoon plaats zal vinden in Het Westeraam, maar zonder publiek en we zullen uiteraard alle verdere voorzorgsmaatregelen in acht nemen. De vergadering wordt wel gewoon uitgezonden via de live stream en start om 19.30 uur.

De definitieve agenda wordt 6 april gepubliceerd in IBABS, dit wordt dan ook gecommuniceerd via onze social media kanalen.

we realiseren ons dat dit afwijkt van de normale gang van zaken, maar rekenen op uw begrip.

 

BRIEF VAN GEMEENTERAAD AAN DE INWONERS VAN OVERBETUWE

Overbetuwe, haar inwoners, ondernemers en organisaties worden allen op eigen wijze getroffen door het Coronavirus. De gevolgen zijn enorm. Voor mensen in de zorg, horeca, het toerisme en de cultuursector. Natuurlijk ook voor de ondernemers, die reeds medewerkers gedwongen naar huis gestuurd hebben of werktijdverkorting hebben aangevraagd. Wij denken ook aan alle flexwerkers en ZZP’ers, die getroffen worden door de omstandigheden, waarin wij nu verkeren. Mensen komen mogelijk zonder regulier inkomen te zitten.

En dan de mensen die fysiek getroffen zijn door het virus. Wij wensen hen veel beterschap, steun en liefde van familie, vrienden en omgeving toe. Wij vertrouwen op daadkrachtige steun van landelijke en provinciale overheden om inwoners en bedrijven te ondersteunen.

De gemeente Overbetuwe komt voor ingrijpende besluiten te staan. Helaas kunnen ook wij niet alles overzien, noch voorzien. Wij hebben vertrouwen in onze burgemeester en de organisatie, dat alles wat noodzakelijk is, wordt gedaan.

Wij doen een dringende oproep aan alle inwoners van onze dorpen om alle maatregelen van de overheid op te volgen. Ook als u het er niet mee eens bent, roepen wij u op om de spelregels na te leven. U doet dit voor de gezondheid van een andere inwoner.

Wij wensen de mensen in de zorg, de hulpdiensten, onderwijs, supermarkten, logistieke centra en iedereen in vitale beroepen alle sterkte toe.

Wij hebben veel bewondering voor uw belangrijke en intensieve werk!

Aan onze Burgemeester, Patricia Hoytink-Roubos, onze wethouders en alle betrokken ambtenaren betuigen wij onze steun. Zij spannen zich maximaal in voor u en de kwetsbaren in de samenleving.

Graag wensen wij alle inwoners van Overbetuwe veel sterkte toe.

Draag zorg voor elkaar en schroom niet om hulp te vragen als dat nodig is. Steun op elkaar als familie, vrienden, dorpen, wijk, straat en buren. Heb oog voor de meer eenzame mensen in onze maatschappij en bel ze eens om te vragen hoe het met ze gaat.

Samen kunnen wij veel meer geven. Samen kunnen wij deze moeilijke periode doorstaan en te boven komen. Wij rekenen op uw medewerking.

De voltallige gemeenteraad van Overbetuwe.

logo raad

 

 

Hier vindt u alle informatie over de Overbetuwse gemeenteraad. 

In verband met de verbouwing van het gemeentehuis gaat de Overbetuwse gemeenteraad ongeveer 18 maanden op locatie vergaderen. Klik op onderstaande afbeelding voor alle informatie en de vergaderlocaties:

afbeelding raad op locatie

 

 

 

 

 

 

Heeft u een idee voor uw buurt of dorp? Meldt u aan bij de ideeënmarkt! (ivm de coronacrisis is deze bijeenkomst op 18 mei afgelast)

Overzicht van veel bezochte onderdelen:

Live volgen raadsvergadering (direct naar de uitzending)

Videoverslag van de laatste vergadering

Vergaderstukken van de komende raadsvergadering

Vergaderplanning raadsvergadering en voorronden

Moties, amendementen en schriftelijke vragen

Audioverslag van de voorronde (uitleg) 

Vergaderstukken voor 2014 (webarchief)

Geluidsverslagen voor 2014 (webarchief)

Heeft u vragen heeft of kunt u iets niet vinden, de griffie ontvangt graag uw bericht via griffie@overbetuwe.nl.

Zoeken

Volg ons