Welkom bij Raad Overbetuwe

 

Politieke avonden januari en februari 2021:

In verband met de corona maatregelen gelden er andere regels tijdens de politieke avonden van januari/ februari2021. Belangrijkste regel voor u als inwoner is dat er op deze avonden helaas geen publiek welkom is. De raadsvergadering van 26 januari 2021 wordt net als altijd uitgezonden. Om er toch voor te zorgen dat u de andere avonden ook mee kunt kijken is er gekozen om in plaats van parallelle sessies de onderwerpen te verdelen over 3 avonden, namelijk  9, 10 en 16 februari 2021. Zo kunt u alle vergaderingen volgen via onze live stream. 

Helaas is er door de aangescherpte maatregelen van december besloten dat er  momenteel niet fysiek kan worden in gesproken. Wel is er nog steeds de mogelijkheid m bij een voorbereidende vergadering een inspraakreactie met de raad te delen door middel van een tekst of een filmpje (maximaal 5 minuten!). Deze moet dan u uiterlijk 8 februari 2021 voor 12.00 uur mailen naar griffie@overbetuwe.nl. Wij zullen dit dan met de raad delen via IBABS.        

We realiseren ons dat deze procedure afwijkt van de normale gang van zaken, maar rekenen op uw begrip.

logo raad

 

 

Heeft u een idee voor uw buurt of dorp? Meldt u aan bij de ideeënmarkt!  (vanwege de coronacrisis is deze bijeenkomst op 18 mei afgelast en wordt verzet naar 2021)

Overzicht van veel bezochte onderdelen:

Live volgen raadsvergadering (direct naar de uitzending)

Videoverslag van de laatste vergadering

Vergaderstukken van de komende raadsvergadering

Vergaderplanning raadsvergadering en voorronden

Moties, amendementen en schriftelijke vragen

Audioverslag van de voorronde (uitleg) 

Vergaderstukken voor 2014 (webarchief)

Geluidsverslagen voor 2014 (webarchief)

Heeft u vragen heeft of kunt u iets niet vinden, de griffie ontvangt graag uw bericht via griffie@overbetuwe.nl.

Volg ons