Welkom bij Raad Overbetuwe

Brief van gemeenteraad aan de inwoners van Overbetuwe

Wie had een jaar geleden kunnen denken dat we nu nog steeds te maken hebben met ongekend strenge coronamaatregelen? Het heeft een grote impact op ons dagelijks leven en als leden van de gemeenteraad van Overbetuwe willen we aan u een blijk van waardering uitspreken hoe u hier mee om gaat.

U bent actief in de zorgsector of bij hulpdiensten, in de bedrijven en draagt uw steentje bij in uw sociale netwerk. We zien veel goede dingen, maar ook uw zorgen.

Ook in Overbetuwe zijn veel mensen door het virus ziek geworden of overleden. Ondanks de steunmaatregelen zien we ook de zorgen bij ondernemers, zelfstandigen, werknemers en werkzoekenden. Wij wensen u allen veel sterkte toe.  

Het is nu meer dan ooit de tijd om er voor elkaar te zijn. Draag zorg voor elkaar en schroom niet om hulp te vragen als dat nodig is. Steun op elkaar als familie, vrienden, dorp, wijk, straat en buren. Zoek telefonisch en/of digitaal contact met de meer eenzame mensen en koop uw producten (ook online) bij lokale ondernemers.

Wij zitten samen in dezelfde crisis. Ook wij vragen u daarom voor uw eigen veiligheid, maar zeker ook voor de veiligheid en het welzijn van anderen, om de maatregelen op te volgen en respect te tonen voor al diegene die daarop toezien.

Net als het rijk en de provincie neemt ook de gemeente veel maatregelen om de effecten voor onze inwoners, verenigingen en bedrijven zoveel mogelijk te beperken. Laat het ons als gemeenteraadsleden weten als er situaties zijn waar we het niet samen op kunnen lossen, maar echt de hulp van de overheid nodig is. Wij zijn er als gemeenteraadsleden voor u!

De zon begint letterlijk en figuurlijk zeker weer te schijnen. We zijn er helaas nog niet. Houd vol, denk aan elkaar en blijf gezond.

Leden van de gemeenteraad en burgerleden van Overbetuwe

Politieke avonden mei en juni 2021

In verband met de corona maatregelen gelden er andere regels tijdens de politieke avonden van mei/juni 2021. Belangrijkste regel voor u als inwoner is dat er op deze avonden helaas geen publiek welkom is. De raadsvergadering van25 mei 2021 wordt net als altijd uitgezonden. Om er toch voor te zorgen dat u de andere avonden ook mee kunt kijken is er gekozen om in plaats van parallelle sessies de onderwerpen te verdelen over 2 avonden, namelijk  8 en 9 juni 2021. Zo kunt u alle vergaderingen volgen via onze live stream. 

Inspreken tijdens deze avonden kan nog steeds alleen digitaal! Mocht u hier gebruik van willen maken vragen wij u om uiterlijk donderdag 3 juni 2021 contact op te nemen met de griffie. U krijgt dan de verdere uitleg en inloginstructies voor deze vergadering.

Ook is het nog steeds mogelijk om een inspraakreactie te delen door een tekst of filmpje (van maximaal 5 minuten) in te sturen. Deze kunt u uiterlijk een werkdag voor de vergadering voor 12.00 uur mailen naar griffie@overbetuwe.nl. Wij zullen dit dan met de raad delen via IBABS.        

We realiseren ons dat deze procedure afwijkt van de normale gang van zaken, maar rekenen op uw begrip.

logo gemeenteraad Overbetuwe

Heeft u vragen heeft of kunt u iets niet vinden?

De griffie ontvangt graag uw bericht via griffie@overbetuwe.nl.

Volg ons