Welkom bij Raad Overbetuwe

Veiligheidsprotocol voor raad en college: agressie en geweld worden niet getolereerd!

In de vergadering van 11 januari heeft de gemeenteraad van Overbetuwe het veiligheidsprotocol vastgesteld. Met het vaststellen van het veiligheidsprotocol spreekt de raad uit dat agressie en geweld tegen raad en college onacceptabel is en dat er bij strafbare feiten aangifte wordt gedaan.

Burgemeester Hoytink-Roubos: “Inwoners zijn het niet altijd eens met de keuzes van raad of college. Soms zijn ze er ook boos over. En dat mag. Alle raads- en collegeleden zijn bereid om met inwoners in gesprek te gaan. Maar als dat niet op een respectvolle manier kan en boosheid overgaat in agressie, intimidatie of geweld, is de grens bereikt. Dan doe ik, namens de gemeente, aangifte. Het moet voor iedereen duidelijk zijn: handen af van mijn gemeenteraad en college.”

Tijdens de raadsvergadering legde raadslid Elvira Patelias-Pieks, namens de hele raad, een verklaring af. “Alle raads- en burgerraadsleden zijn de politiek ingegaan vanuit de overtuiging een positieve bijdrage te kunnen leveren aan deze gemeenschap. We gaan respectvol met elkaar en anderen om, ook al zijn we het niet altijd met elkaar eens. Agressie hoort daar niet bij. Daar hebben we niet voor gekozen en daar bedanken we zelfs voor. We steunen elkaar hierin, ongeacht de politieke kleur.”

 

Politieke avonden januari/ februari 2022: 

De raad vergadert op 11 januari 2022 weer op 1,5 meter, dit betekend dat wij helaas weer geen publiek toe kunnen laten. De raadsvergadering is wel te volgen via onze live-stream. 

De politieke avonden van februari zijn in verband met de hoeveelheid onderwerpen over 3 avonden verdeeld; 1, 2 en 3 februari 2022. Ook voor deze avonden geldt dat er geen publiek welkom is, maar dat zij wel live gestreamd worden via deze website!

Tijdens de voorronden van 1, 2 en 3 februari is er wel de mogelijkheid om in te spreken, als u gebruik van wilt maken van dit spreekrecht kunt zich uiterlijk maandag 31 januari voor 12.00 uur via griffie@overbetuwe.nl aanmelden. Daarnaast is het ook nog steeds mogelijk om een inspraakreactie te delen door een tekst of filmpje (van maximaal 5 minuten) in te sturen. Deze kunt u uiterlijk 31 januari voor 12.00 uur mailen naar griffie@overbetuwe.nl. Wij zullen dit dan met de raad delen via IBABS. 

 

logo gemeenteraad Overbetuwe

Heeft u vragen heeft of kunt u iets niet vinden?

De griffie ontvangt graag uw bericht via griffie@overbetuwe.nl.

Volg ons