Welkom bij Raad Overbetuwe

CURSUS POLITIEK ACTIEF!

Woningbouwplannen, toerisme, afvalinzameling, de onroerendezaakbelasting, jeugdzorg, straatonderhoud en sport. Allemaal zaken waarover de gemeente Overbetuwe beslist. Om precies te zijn, de gemeenteraad. De gemeente geeft aan deze zaken jaarlijks miljoenen euro’s uit.

Meedoen in de lokale politiek is misschien wel eenvoudiger en leuker dan u denkt! De gemeenteraad van Overbetuwe organiseert voor haar inwoners de cursus Politiek Actief. Tijdens deze cursus leert u meer over de gemeentelijke politiek en wordt u getraind in vaardigheden als debatteren. De cursus wordt verzorgd door ProDemos, het ‘Huis voor Democratie en Rechtsstaat’ uit Den Haag, in samenwerking met de raadsgriffie van Overbetuwe.

Voor wie is de cursus bedoeld?

Deze cursus is bedoeld voor inwoners van 16 jaar en ouder die willen weten hoe de lokale politiek werkt en misschien wel raadslid willen worden in de toekomst. Wilt u weten hoe u meer invloed kunt uitoefenen op de lokale besluitvorming? Ook daarvoor is de cursus zeer geschikt.

Waar gaat de cursus over?

Wat doet de gemeente eigenlijk? Welke plek heeft de gemeente in het bestuur van Nederland? Hoe werkt de besluitvorming binnen de gemeente? Hoe heb je als inwoner invloed? En wat doet een raadslid nu precies?

Op deze vragen krijgen de deelnemers antwoord. Ook krijgt u een training debatteren en ontmoet u politici uit Overbetuwe. Zo hoort u ervaringen uit de praktijk en traint u nuttige vaardigheden.

Het programma

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. De cursus begint op woensdag 18 november. De volgende bijeenkomsten zijn op woensdag 2 december, woensdag 20 januari, woensdag 3 februari en op woensdag 24 februari. Elke bijeenkomst begint om 19.30 uur. De bijeenkomsten vinden coronaproof plaats in het gemeentehuis aan de Dorpsstraat in Elst.

Maximaal 25 deelnemers kunnen meedoen aan de cursus en vol = vol. Wacht dus niet te lang met uw aanmelding. Bij deelname aan deze cursus is het wenselijk dat u alle bijeenkomsten aanwezig kunt zijn.

Aanmelden

Deelname aan de cursus is gratis. Aanmelden kan tot en met 4 november door een mail te sturen naar griffie@overbetuwe.nl. Vermeld daarbij uw naam, telefoonnummer en een korte motivering waarom u mee wilt doen aan deze cursus. Wilt u meer informatie over de cursus, dan kunt u contact opnemen met Dorien van der Kamp (raadsgriffier) of met Annemarie Raijmakers (plv. raadsgriffier), telefoonnummer 14 0481.

 

Politieke avonden oktober 2020:

In verband met de corona maatregelen gelden er andere regels tijdens de politieke avonden van augustus 2020. Belangrijkste regel voor u als inwoner is dat er op deze avonden helaas geen publiek welkom is. De raadsvergadering van 6 oktober wordt net als altijd uitgezonden. Om er toch voor te zorgen dat u de andere avonden ook mee kunt kijken is er gekozen om in plaats van parallelle sessies de onderwerpen te verdelen over 2 avonden, namelijk 27 en 28 oktober. Zo kunt u beide vergaderingen volgen via onze live stream. 

Wel is er vanaf deze ronde ook weer een mogelijkheid om in te komen spreken op geagendeerde onderwerpen. Hiervoor dient u zich uiterlijk de maandag voor de politieke avonden voor 12.00 uur te melden bij de griffie. Uiteraard gaan wij er wel van uit dat u niet komt wanneer u klachten heeft.

Mocht u zich er nog niet prettig bij voelen om te komen maar wilt u wel een inspraakreactie met de raad delen kunt u dat ook nog steeds doen door middel van een tekst of een fimpje (van maximaal 5 minuten!) voor 26 oktober 2020 12.00 uur te mailen naar griffie@overbetuwe.nl. Wij zullen dit dan met de raad delen via IBABS.        

We realiseren ons dat deze procedure afwijkt van de normale gang van zaken, maar rekenen op uw begrip.

logo raad

 

 

Heeft u een idee voor uw buurt of dorp? Meldt u aan bij de ideeënmarkt!  (ivm de coronacrisis is deze bijeenkomst op 18 mei afgelast en wordt verzet naar 2021)

Overzicht van veel bezochte onderdelen:

Live volgen raadsvergadering (direct naar de uitzending)

Videoverslag van de laatste vergadering

Vergaderstukken van de komende raadsvergadering

Vergaderplanning raadsvergadering en voorronden

Moties, amendementen en schriftelijke vragen

Audioverslag van de voorronde (uitleg) 

Vergaderstukken voor 2014 (webarchief)

Geluidsverslagen voor 2014 (webarchief)

Heeft u vragen heeft of kunt u iets niet vinden, de griffie ontvangt graag uw bericht via griffie@overbetuwe.nl.

Volg ons