Welkom bij Raad Overbetuwe

Politieke avonden november 2022: 

Dinsdag 8 november vanaf 17.00 uur vergadert de raad over de begroting van 2023. Ook deze vergadering kunt u in het gemeentehuis of thuis via de livestream volgen. Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht kunt u zich uiterlijk 7 november voor 12.00 uur aanmelden via griffie@overbetuwe.nl

Dinsdag 15 november is weer een reguliere raadsvergadering en dinsdag 29 november is er weer een politieke avond met drie parallelle sessies in het gemeentehuis. U bent van harte welkom beide avonden live bij te wonen in het gemeentehuis, maar het is ook mogelijk om deze avonden thuis te volgen via onze livestream

De agenda's voor beide avonden kunt hier vinden. De raadsvergadering kent geen spreekrecht en de deadline om aan te melden voor inspreken voor de politieke avond is maandag 28 november voor 12.00 uur!

 

Nieuwsbrief uit de raad:

Dit is een nieuwsbrief op initiatief van de gemeenteraad van Overbetuwe om u als inwoner te informeren. Deze nieuwsbrief verschijnt anderhalve week na elke raadsvergadering.
U kunt zich ook op de digitale versie van deze nieuwsbrief abonneren. Als u een mail stuurt aan griffie@overbetuwe.nl zetten we u op de verzendlijst en ontvangt u de vrijdag of maandag na elke raadsvergadering via de mail de digitale versie van de nieuwsbrief.

- Nieuwsbrief uit de raad, 15 november 2022

- Nieuwsbrief uit de raad, Special begrotingsraad 8 november 2022

- Nieuwsbrief uit de raad, 18 oktober 2022

- Nieuwsbrief uit de raad; 20 september 2022

- Nieuwsbrief uit de raad; 12 juli 2022

- Nieuwsbrief uit de raad; 21 juni 2022

- Nieuwsbrief uit de raad; 24 mei 2022

- Nieuwsbrief uit de raad; 19 april 2022

Veiligheidsprotocol voor raad en college: agressie en geweld worden niet getolereerd!

In de vergadering van 11 januari heeft de gemeenteraad van Overbetuwe het veiligheidsprotocol vastgesteld. Met het vaststellen van het veiligheidsprotocol spreekt de raad uit dat agressie en geweld tegen raad en college onacceptabel is en dat er bij strafbare feiten aangifte wordt gedaan.

Burgemeester Hoytink-Roubos: “Inwoners zijn het niet altijd eens met de keuzes van raad of college. Soms zijn ze er ook boos over. En dat mag. Alle raads- en collegeleden zijn bereid om met inwoners in gesprek te gaan. Maar als dat niet op een respectvolle manier kan en boosheid overgaat in agressie, intimidatie of geweld, is de grens bereikt. Dan doe ik, namens de gemeente, aangifte. Het moet voor iedereen duidelijk zijn: handen af van mijn gemeenteraad en college.”

Tijdens de raadsvergadering legde raadslid Elvira Patelias-Pieks, namens de hele raad, een verklaring af. “Alle raads- en burgerraadsleden zijn de politiek ingegaan vanuit de overtuiging een positieve bijdrage te kunnen leveren aan deze gemeenschap. We gaan respectvol met elkaar en anderen om, ook al zijn we het niet altijd met elkaar eens. Agressie hoort daar niet bij. Daar hebben we niet voor gekozen en daar bedanken we zelfs voor. We steunen elkaar hierin, ongeacht de politieke kleur.”

logo gemeenteraad Overbetuwe

Heeft u vragen of kunt u iets niet vinden?

De griffie ontvangt graag uw bericht via griffie@overbetuwe.nl.

Volg ons