Welkom bij Raad Overbetuwe

Politieke avonden juni 2022: 

De volgende politieke avonden zijn op 21 juni en woensdag 29 juni 2022. Omdat wij weer publiek mogen ontvangen in het gemeentehuis worden momenteel alleen de raadsvergaderingen nog gestreamd via deze site.

De voorronden vanjuni zijn weer op 1 avond en verdeeld over 3 ruimten, om deze reden kan die avond niet gestreamd worden. U bent uiteraard op 29 juni wel van harte welkom deze vergaderingen op het gemeentehuis bij te wonen. De deadline om aan te melden voor inspreken is dinsdag 28 juni voor 12.00 uur!

 

Nieuwsbrief uit de raad:

Dit is een nieuwsbrief op initiatief van de gemeenteraad van Overbetuwe om u als inwoner te informeren. Deze nieuwsbrief verschijnt anderhalve week na elke raadsvergadering.
U kunt zich ook op de digitale versie van deze nieuwsbrief abonneren. Als u een mail stuurt aan griffie@overbetuwe.nl zetten we u op de verzendlijst en ontvangt u de vrijdag of maandag na elke raadsvergadering via de mail de digitale versie van de nieuwsbrief.

- Nieuwsbrief uit de raad; 19 april 2022

- Nieuwsbrief uit de raad; 24 mei 2022

- Nieuwsbrief uit de raad; 21 juni 2022

Veiligheidsprotocol voor raad en college: agressie en geweld worden niet getolereerd!

In de vergadering van 11 januari heeft de gemeenteraad van Overbetuwe het veiligheidsprotocol vastgesteld. Met het vaststellen van het veiligheidsprotocol spreekt de raad uit dat agressie en geweld tegen raad en college onacceptabel is en dat er bij strafbare feiten aangifte wordt gedaan.

Burgemeester Hoytink-Roubos: “Inwoners zijn het niet altijd eens met de keuzes van raad of college. Soms zijn ze er ook boos over. En dat mag. Alle raads- en collegeleden zijn bereid om met inwoners in gesprek te gaan. Maar als dat niet op een respectvolle manier kan en boosheid overgaat in agressie, intimidatie of geweld, is de grens bereikt. Dan doe ik, namens de gemeente, aangifte. Het moet voor iedereen duidelijk zijn: handen af van mijn gemeenteraad en college.”

Tijdens de raadsvergadering legde raadslid Elvira Patelias-Pieks, namens de hele raad, een verklaring af. “Alle raads- en burgerraadsleden zijn de politiek ingegaan vanuit de overtuiging een positieve bijdrage te kunnen leveren aan deze gemeenschap. We gaan respectvol met elkaar en anderen om, ook al zijn we het niet altijd met elkaar eens. Agressie hoort daar niet bij. Daar hebben we niet voor gekozen en daar bedanken we zelfs voor. We steunen elkaar hierin, ongeacht de politieke kleur.”

logo gemeenteraad Overbetuwe

Heeft u vragen of kunt u iets niet vinden?

De griffie ontvangt graag uw bericht via griffie@overbetuwe.nl.

Volg ons