Uitleg en contact

Raadsondersteuning
Elke gemeente heeft een griffier. Samen met zijn medewerkers vormt hij de griffie. De griffie ondersteunt de raad bij zijn werkzaamheden. De griffie maakt geluidsopnamen van de politieke avonden of verslagen van de raadsvergaderingen en zorgt ervoor dat de raads- en burgerleden op tijd de juiste vergaderstukken hebben. Daarnaast kan de griffier de raadsleden helpen bij het maken van voorstellen aan de gemeenteraad.

Contact met de raad via de griffie
Via de griffie kunt u contact opnemen met de gemeenteraad, raadsleden, raadsfracties, het presidium of de burgerleden. Dus als u de raad (of een deel ervan) wilt uitnodigen voor een bijeenkomst, spreekbeurt, werkbezoek etc. dan kunt u daarvoor contact opnemen met de griffie.

Meer informatie 
De griffier van Overbetuwe is dhr. A. van den Brink. Voor vragen over de werkzaamheden van de raad, agenda's, verslagen etc. kunt u bij hem of een van zijn medewerkers terecht. Ook kunt u daar terecht met uw vragen over het burgerinitiatief of spreekrecht. De griffie is te bereiken per e-mail (griffie@overbetuwe.nl) of per telefoon (0481-362 300), maar u kunt ook een brief schrijven naar: postbus 11, 6660 AA Elst, t.a.v. de griffie.

Contact met de griffie
Heeft u vragen, opmerkingen of zoekt u om andere redenen contact met de gemeenteraad? Dan kunt u het beste contact opnemen met de griffie. Daar kunt u zich ook aanmelden voor het spreekrecht.

Griffie van de gemeenteraad van Overbetuwe
Postbus 11
6660 AA Elst
griffie@overbetuwe.nl
tel: 14 0481

Zoeken

Volg ons