Raadspresidium

Het raadspresidium is vooral een agendacommissie en bepaalt de agenda’s voor de politieke avond. Zij stellen ook vast wie welke vergadering gaat voorzitten. Het presidium bestaat uit de voorzitters van de voorzitterspoule en de waarnemend raadsvoorzitter. Adviseurs zijn de raadsvoorzitters en de griffier.

Het presidium kent de volgende leden: 

Voorrondevoorzitters

  • Mevrouw D. J.M. Vennis
  • Mevrouw E.C. Patelias-Pieks
  • Mevrouw J. Rouwenhorst
  • Mevrouw J. Hanekamp-Janssen
  • Mevrouw M.J. Mulder
  • De heer M.J. van Baak
  • Mevrouw J.M. Huisman

Waarnemend raadsvoorzitter, tevens voorzitter van het presidium

  • De heer E.A.W. Elbers

Adviseurs

  • (raadsvoorzitter)
  • Mevrouw D.E. van der Kamp (griffier)

Volg ons