Raadspresidium

Het raadspresidium is vooral een agendacommissie en bepaalt de agenda’s voor de politieke avond. Zij stellen ook vast wie welke vergadering gaat voorzitten. Het presidium bestaat uit de voorzitters van de voorzitterspoule en de waarnemend raadsvoorzitter. Adviseurs zijn de raadsvoorzitters en de griffier.

Het presidium kent de volgende leden: 

Voorrondevoorzitters

  • Mevrouw A.J. Versluis
  • Mevrouw E.C. Patelias-Pieks
  • Mevrouw J. Rouwenhorst
  • Mevrouw J. Hanekamp-Janssen
  • De heer J.J.M. van den Moosdijk
  • De heer R.B.H. Beune

Waarnemend raadsvoorzitter, tevens voorzitter van het presidium

  • Mevrouw J.J. van Brakel-Huijgen.

Adviseurs

  • (raadsvoorzitter)
  • Mevrouw D.E. van der Kamp (griffier)

Volg ons