Goed idee voor Overbetuwe? Presenteer het op de Ideeënmarkt van de gemeenteraad!

Heeft u een idee dat de gemeente, de wijk, uw buurt of de dorpskernen beter, mooier, slimmer, socialer, veiliger, interessanter, groener, milieuvriendelijker, sportiever of levendiger maakt? Leg dat idee dan voor aan de leden van de Overbetuwse gemeenteraad tijdens de Ideeënmarkt op maandag 18 mei in Het Westeraam in Elst.

Hoe werkt de Ideeënmarkt?afbeelding marktkraam ideeĆ«nmarkt Overbetuwe

Wie zich heeft aangemeld, krijgt op 18 mei een kraampje op de Ideeënmarkt. U kunt het zelf aankleden om uw idee te promoten. Raadsleden ‘shoppen’ langs de kramen en knopen gesprekken met u aan. Ook krijgt u de gelegenheid om uw idee in een paar minuten te presenteren.

Is er een match?

Dan stelt u samen met het raadslid de tekst op voor een motie. Een motie is een oproep van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders om iets te doen of te veranderen. Samen met het raadslid omschrijft u in de motie wat u van gemeente nodig hebt voor de uitvoering van uw idee. Het raadslid zal de motie indienen op 30 juni, tijdens de behandeling van de Kadernota.
In de raadsvergadering wordt na het debat over het onderwerp, over de motie gestemd. Is er een meerderheid van de raad vóór de motie? Dan wordt deze in de regel door burgemeester en wethouders uitgevoerd. Het aannemen van een motie is dus een middel van de gemeenteraad om invloed uit te oefenen op het beleid.
De kans bestaat dat u op de Ideeënmarkt geen match met een raadslid hebt. Maar het kan natuurlijk óók gebeuren dat meerdere raadsleden interesse voor uw plan hebben. Zo wordt uw kans op succes alleen maar vergroot.

Let op: mocht uw idee tot een motie in de raadsvergadering leiden, dan is succes niet gegarandeerd. Uiteindelijk is het de gemeenteraad die beslist.

Aanmelden

Aanmelden kan met dit formulier. U vult het in en mailt het uiterlijk 20 april 2020 naar griffie@overbetuwe.nl Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier of wilt u vooraf even overleggen? Ook daarvoor kunt u terecht bij de griffie.
Vragen? Stel ze gerust! De griffie van de gemeenteraad denkt graag met u mee. U kunt de medewerkers van de griffie bereiken via griffie@overbetuwe.nl of via het algemene nummer van de gemeente: 14 0481.

 

 

Zoeken

Volg ons