Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of zoekt u om andere redenen contact met de gemeenteraad? Dan kunt u het beste contact opnemen met de griffie. Daar kunt u zich ook aanmelden voor het spreekrecht.

Griffie van de gemeenteraad van Overbetuwe

Postbus 11

6660 AA Elst

tel: 14 0481

email: griffie@overbetuwe.nl

Volg ons op twitter @RaadOverbetuwe

Tweets over RaadOverbetuwe

Volg ons