Rekenkamer

De Rekenkamer heeft tot doel de raad een extra handvat te bieden in zijn controlerende taak. De Rekenkamer voert onderzoek uit, waarbij antwoord wordt gezocht op vragen zoals: zijn de doelen van het gemeentelijk beleid bereikt?

Positie van de Rekenkamer

De Rekenkamer van de gemeente Overbetuwe heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente. De Rekenkamer is samengesteld uit een externe voorzitter, twee externe leden en twee raadsleden, en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Jaarlijks onderzoek

De Rekenkamer voert zelf onderzoek uit. In de onderzoeken wordt altijd teruggekeken in het verleden, met als bedoeling te leren voor de toekomst. Jaarlijks stelt de Rekenkamer een onderzoeksplan op, waarin wordt aangegeven welke onderzoeken in uitvoering worden genomen. De Rekenkamer voert jaarlijks in ieder geval een onderzoek uit.

Samenstelling rekenkamer

De samenstelling van de commissie is als volgt: de heer H. Smeets (voorzitter), de heer E.A.M. Masselink en mevrouw M. Heijink als externe leden en vanuit de raad: mevrouw H. Bruinsma en de heer T. Bekker. De secretaris is mevrouw A. Raijmakers.

Heeft u suggesties voor onderzoek?

Naast het formele verzoekrecht van de gemeenteraad, staat de Rekenkamer altijd open voor tips en suggesties van anderen voor het verrichten van onderzoek. Mocht u tips of suggesties hebben, dan kunt u via mail of telefoon uw suggestie doorgeven aan de ambtelijk secretaris A. Raijmakers. 

Contact

Belangrijke documenten:

Volg ons