Rekenkamer

De Rekenkamer heeft tot doel de raad een extra handvat te bieden in zijn controlerende taak. De Rekenkamer voert onderzoek uit, waarbij antwoord wordt gezocht op vragen zoals: zijn de doelen van het gemeentelijk beleid bereikt?

Jaarverslag 2017 Rekenkamercommissie is vanaf 2 februari beschikbaar

Jaarverslag 2017 Rekenkamercommissie

Jaarverslag 2016 Rekenkamercommissie aangeboden op 7 maart 2017

Jaarverslag 2016 Rekenkamercommissie

Oriënterend onderzoek subsidie bibliotheek afgerond

RKC-brief op 28 februari aan de raad aangeboden

Aanbiedingsbrief Stand van zaken onderzoeksprogramma 2016 en vooruitblik 2017

 Aanbiedingsbrief 

Lopende onderzoeken in 2017

  • Onderzoek burgerparticipatie
  • Onderzoek bibliotheek (afgerond feb 2017)
  • Vervolgonderzoek sociaal domein

In de aanbiedingsbrief staan de ontvangen suggesties van de raadsfracties voor het onderzoeksprogramma 2017.

Ontvangen suggesties van de raadsfracties:

  • VVD: Onderzoeken of er samenhang bestaat tussen de projecten MFC-Valburg, Hoge Wei en Zetten-Zuid
  • Gemeentebelangen Overbetuwe: Onderzoeken op welke wiijze er invulling kan worden gegeven aan de doelstellingen zoals welzijn, sport en particiatie in een MFC binnen de gemeente Overbetuwe
  • CDA: Onderzoeken wat we krijgen voor het bedrag per inwoner dat we jaarlijks betalen aan de GGD (onderdeel VGGM)
  • Christenunie: Onderzoeken in hoeverre er gebruik wordt gemaakt van het minimabudget

Over de Rekenkamer

De Rekenkamer heeft tot doel de raad een extra handvat te bieden in zijn controlerende taak. De Rekenkamer voert onderzoek uit, waarbij antwoord wordt gezocht op vragen zoals: zijn de doelen van het gemeentelijk beleid bereikt? Zijn de voorbereiding en de uitvoering van het beleid efficiënt verlopen? Welke aanbevelingen zijn nodig om de doeltreffendheid te vergroten? Lees verder..

Zoeken

Volg ons