Raadsinformatie

Overzicht van moties, amendementen, memo's, schriftelijke vragen en besluitenlijsten B&W.

De raadsinformatie vindt u in iBabs. Raadsinformatie van voor 2014 vindt u terug in het webarchief.

Aangenomen amendementen 

Aangenomen moties

Besluitenlijsten B&W

Memo's en TIC's

Schriftelijke vragen 

Raadsinformatie voor 2014 (webarchief)

Volg ons