Uitleg en contact

Raadsondersteuning

Elke gemeente heeft een griffier. Samen met zijn medewerkers vormt hij de griffie. De griffie ondersteunt de raad bij zijn werkzaamheden. De griffie maakt geluidsopnamen van de politieke avonden of verslagen van de raadsvergaderingen en zorgt ervoor dat de raads- en burgerleden op tijd de juiste vergaderstukken hebben. Daarnaast kan de griffier de raadsleden helpen bij het maken van voorstellen aan de gemeenteraad.

Contact met de raad via de griffie

Via de griffie kunt u contact opnemen met de gemeenteraad, raadsleden, raadsfracties, het presidium of de burgerleden. Dus als u de raad (of een deel ervan) wilt uitnodigen voor een bijeenkomst, spreekbeurt, werkbezoek etc. dan kunt u daarvoor contact opnemen met de griffie.

Meer informatie 

De griffier van Overbetuwe is mevrouw D. van der Kamp. Voor vragen over de werkzaamheden van de raad, agenda's, verslagen etc. kunt u bij haar of één van haar medewerkers terecht. Ook kunt u daar terecht met uw vragen over het burgerinitiatief of spreekrecht. De griffie is te bereiken per e-mail (griffie@overbetuwe.nl) of per telefoon 14 0481, maar u kunt ook een brief schrijven naar: postbus 11, 6660 AA Elst, t.a.v. de griffie.

Contact met de griffie

Heeft u vragen, opmerkingen of zoekt u om andere redenen contact met de gemeenteraad? Dan kunt u het beste contact opnemen met de griffie. Daar kunt u zich ook aanmelden voor het spreekrecht.

Griffie van de gemeenteraad van Overbetuwe
Postbus 11
6660 AA Elst
griffie@overbetuwe.nl
tel: 14 0481

Volg ons