Arie van Noordwijk (D66) kreeg de politiek met de paplepel ingegoten

Een grootmoeder die, direct na de invoering van het vrouwenkiesrecht, gekozen werd in de gemeenteraad. En een moeder die zitting had in de Provinciale Staten en wethouder in Hilversum was. Arie van Noordwijk, burgerraadslid van D66 in de gemeente Overbetuwe, komt uit een echt politiek nest.

Politiek bewustzijn is hem met de paplepel ingegoten. Hij is al sinds midden jaren 70 lid van D66 maar pas rond zijn pensionering actief geworden. Al met al is hij zo’n twee avonden in de week druk met zijn politieke werk. De onderwerpen duurzaamheid, ruimtelijke ordening en onderwijs liggen hem het meest aan het hart.

 

Arie van Noordwijk

Iedereen bioloog

Arie is van huis uit bioloog. Hij studeerde biologie in Utrecht en had daarna een lange loopbaan in de wetenschap. Eerst een jaar in de VS, daarna een tijdje gewerkt bij het Sociaal Cultureel Planbureau, vervolgens 7 jaar in Basel, Zwitserland. Na Zwitserland ging hij naar het Nederlands Institruut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Toen nog gevestigd in Heteren, waardoor hij belandde in Zetten. Een ware kosmopoliet dus: “Ik voel me overal thuis in Europa. Woon nu 16 jaar in hetzelfde huis, een record voor mij.”

Ook de rest van de familie is uitgezwermd. Zowel zijn broer als zus en twee van zijn kinderen wonen in het buitenland. Een andere zoon is meer over de grens dan thuis in Wageningen. Daarnaast heeft Arie nog twee jongere kinderen met zijn tweede Italiaanse echtgenote. Thuis wordt er dan ook Italiaans, Engels (tussen de twee echtelieden) en Nederlands gesproken.

Talenknobbel

Overigens spreekt Arie zelf vloeiend Italiaans en Engels. Uit zijn Zwitserse periode heeft hij een aardig mondje Zwitsers-Duits overgehouden. Zelf meent hij niet echt een talenknobbel te hebben. ”Als je eenmaal een taal vloeiend spreekt wordt de volgende makkelijker”. Het grappige is dat werkelijk iedereen (inclusief de aangetrouwden) in de familie bioloog is. Behalve zijn oudste zoon, die doet iets in de scheepbouw.

Bureaucratie

Naast het politieke werk vult Arie zijn week met werk voor Vluchtelingenwerk (hij is coach huisvesting) en met vrijwilligerswerk voor het Nederlands instituut voor Ecologie. Ook is hij nog actief in de groep Zicht op Zetten.

“Het werk voor Vluchtelingenwerk heeft me laten zien hoe ongelooflijk ingewikkeld allerlei processen zijn in ons land. En hoe bureaucratisch. Dat kost niet alleen de mensen veel tijd en energie, ook de overheid.” Daarom stapte hij naar de wethouder van Financiën, deed een voorstel voor versimpeling van een aantal aanvraagprocedures. Waarbij het mes aan twee kanten snijdt, niet alleen de mensen die het betreft worden geholpen, ook de ambtenaren in kwestie kunnen tijd besparen. 

“Veel zaken zijn stap voor stap geregeld, dat is logisch. Maar als je het op een rijtje zet heb je een gedrocht. Ik kijk graag naar de lange termijn. Daarom zit ik ook bij D66. Die club kijkt volgens mij het beste vooruit.”

Geen discussie

Heeft hij naast al zijn activiteiten nog tijd voor andere soorten van ontspanning? Arie vertelt dat hij eindeloos patience kan spelen op de computer (“maar dan kunnen je gedachten ook alle kanten op gaan”). Hij reist en fotografeert ook graag.  En terwijl hij vroeger als kind met veel politieke discussies is opgegroeid. is dat bij hem thuis nu niet meer het geval. “Bij ons thuis wordt heel weinig over politiek gepraat. Dat komt omdat ik een Italiaanse echtgenote heb. Zij heeft het niet zo op de politiek.”

Zoeken

Volg ons